Thi công biển hiệu mica ép nổi đẹp cho Nha Khoa Paris

Quảng Cáo Kiến Trẻ thi công công trình quảng cáo chữ mica ép nổi kết hợp logo mica ép nổi gắn trên mặt dựng aluminium của công trình Nha Khoa Paris.

Biển hiệu chữ mica hút nổi

 

Logo của nha khoa Paris được làm bẳng chữ mica ép nổi viền   inox trắng,

Biển hiệu chữ mica hút nổi

 

Biển hiệu chữ mica hút nổi

 

 

Biển hiệu chữ mica hút nổi

Pin It