Chữ nổi quảng cáo in hoa thế nào?

Mẫu chữ nổi quảng cáo in hoa mới lạ được Kiến Trẻ cho ra mắt trong tháng 7 vừa qua, mặt chữ được in UV theo thiết kế, sản phẩm tạo nét nổi bật, mới lạ trên bảng hiệu quảng cáo hiện nay. Bắt nhịp với xu hướng phát triển, sự mới lạ, sáng tạo giúp bảng hiệu quảng cáo tạo nét nổi bật riêng, đặc sắc riêng thu hút ánh mắt người dùng.
chữ inox  đẹp
chữ inox lồng mặt mica, mặt mica được in UV theo mẫu thiết kế, âm đèn led. Mẫu chữ inox lồng mặt mica truyền thông với màu sắc có sẵn của mica, Kiến Trẻ đột phá với những mẫu thiết kế in UV theo mẫu thiết kế của khách hàng, sản phẩm tạo ra sự khác biệt nhất của sản phẩm chữ nổi quảng cáo của mình.
chữ inox  đẹp

chữ inox  đẹp

chữ inox  đẹp

chữ inox  đẹp

chữ inox  đẹp

Pin It