Chữ mica – Chữ mica hút nổi

Chữ mica, chữ mica hút nổi là 1 loại chữ nổi rất phổ biến hiện nay. Người ta thường dùng chữ mica để làm biển hiệu quảng cáo kết hợp với đèn hắt sáng chân hay bảng hiệu nhôm alu để mang lại hiệu quả cao hơn.
chữ mica chữ mica

Quảng cáo Kiến Trẻ chuyên gia công chữ mica, chữ mica hút nổi, sản xuất chữ mica ép nổi, lắp đặt hộp đèn hút nổi. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chữ hút nổi và thiết kế chữ dập nổi.

Pin It