Các loại chữ mica được dùng trong bảng hiệu quảng cáo

Kiến Trẻ gửi tới các bạn một số loại chữ nổi mica mẫu được sử dụng nhiều trong bảng hiệu quảng cáo, hay hộp đèn quảng cáo hiện nay. Với chất liệu mica Đài Loan và bàn tay người thợ những mẫu chữ đa dạng về kích thước cũng như kiểu dáng. Sau đây là một số mẫu chữ cho các bạn tham khảo.

chữ mica

Chữ nổi inox lồng mặt mica, được uốn nổi 10 cm

chữ mica

Chữ mica lồng led bên trong

chữ mica

Chữ mica uốn nổi 5 cm

chữ mica

Chữ inox lồng mặt mica gắn đèn led bên trong

chữ mica

Chữ hộp mica

chữ mica hắt đèn led

Chữ mica hút nổi lồng đèn neonsign bên trong

chữ mica hắt đèn led

Chữ nổi hắt chân đèn led

chữ nổi mica

Mẫu chữ mica

Pin It